grafika naglowkaAPEL - pomóżmy Natalce
Witamy na stronie internetowej
Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Bytomiu

Znajdziecie tu mnóstwo informacji na temat naszego przedszkola -
głównie zdjęć z naszych imprez i wycieczek.
Mamy nadzieję, że czas spędzony tutaj będzie przyjemnością!

linia pozioma rozdzielajaca ogłoszenia

Zapraszamy na JESIENNY FESTYN RODZINNY w środę (24 września) od godziny 15.00.
Przed nami tańce, zabawy i liczne konkursy...
a wśród nich
Rodzinny Konkurs "Warzywoludek"
Prace prosimy przynosić do wtorku 23 września
Prosimy o upieczenie lub zakup słodkości :)
DO ZOBACZENIA! :)
linia pozioma rozdzielajaca ogłoszenia

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

KOMUNIKAT NR 2/2014 w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich
na rok szkolny 2014/2015


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom odbywa się w dniach 10-31 marca 2014 r.
Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od 10 marca 2014 r. natomiast wnioski będzie można składać w przedszkolach w godzinach funkcjonowania placówki od 10 marca do 31 marca do godz.15.00.

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkoli miejskich mogą złożyć na rok szkolny 2014/2015 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu,
w terminie do 3 marca br. – wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.
Złożona deklaracja powoduje gwarancję miejsca w danym przedszkolu.

1. Rekrutacja na rok szkolnych 2014/2015 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
2. Do miejskiego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Bytomiu.
3. Do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, jeżeli w kolejnych latach rodzice złożą deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
4. Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli przeprowadza się na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów i na wolne miejsca (po uwzględnieniu deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu).
5. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru (ustawowe i lokalne).
6. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola miejskie,
w preferowanej przez siebie kolejności.

7. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2014/2015
do oddziału specjalnego i integracyjnego przyjmuje się dzieci posiadające orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawności:
do oddziałów specjalnych w Przedszkolu Miejskim nr 4
oraz oddziałów integracyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 8 i w Przedszkolu Miejskim nr 63.
Dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, a ubiegające się o miejsce w oddziale integracyjnym,
uczestniczą w rekrutacji na ogólnych zasadach.

KRYTERIA PRZYJĘĆ do przedszkoli 2014/2015

Kryteria ustawowe:
1. wielodzietność rodziny kandydata (100 punktów),
2. niepełnosprawność kandydata (100 punktów),
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (100 punktów),
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (100 punktów),
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (100 punktów),
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (100 punktów),
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą (100 punktów) `.

Kryteria lokalne:
1. Dziecko sześcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (20 punktów),
2. Dziecko pięcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (20 punktów),
3. Dziecko obojga rodziców pracujących/uczących się w trybie dziennym (10 punktów),
4. Dziecko, które na 1 września 2014 r. ma ukończone 3 lata (3 punkty),
5. Dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte do przedszkola we wcześniejszym postępowaniu (2 punkty),
6. Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej w wieku od 3 do 4 roku życia – (1 punkt).

-------------------------------------------------
TERMINARZ REKRUTACJI:
-------------------------------------------------
Lp.
Rodzaj czynnoœci
Termin
Termin postępowania uzupełniającego

1.
Składanie wniosków wraz z załącznikami
10- 31 marca 2014 r. (do godz. 15.00)
4-8 sierpnia 2014 r. (do godz. 15.00)

2.
Podanie do publicznej wiadomoœci listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
17 kwietnia 2014 r. o godz. 15.00
14 sierpnia 2014 r. o godz. 15.00

3.
Potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane (zawarcie umowy)
22 kwietnia- 15 maja 2014 r. (do godz. 13.00)
18- 21 sierpnia 2014 r. (godz. 13.00)

4.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
16 maja 2014 r. (o godz. 15.00)
22 sierpnia 2014 r. (o godz. 15.00)

5.
Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia -
do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomoœci listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6.
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia-
do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzeniu uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia-
do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia-
do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej


linia pozioma rozdzielajaca ogłoszenia

KILKA RAD DLA RODZICÓW,
KTÓRYCH DZIECI ROZPOCZĘŁY EDUKACJĘ W PRZEDSZKOLU:


- okazuj dziecku radość i ciesz się razem z nim, że idzie do przedszkola
- rano budź dziecko z uśmiechem na twarzy
- pozwól mu zabrać z domu ulubioną zabawkę lub przytulankę
- pożegnanie w szatni powinno być krótkie – rozbierz dziecko, pocałuj je i wyjdź
- nie zabieraj dziecka do domu, gdy płacze- jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić
- nie obiecuj dziecku, że odbierzesz je zaraz po obiedzie, skoro wiesz, że nie będziesz mógł tego uczynić
- jeżeli rozstanie z mamą jest zbyt bolesne, postaraj się, by przez kilka dni odprowadzał je tato
- witaj swoje dziecko z uśmiechem i kontroluj, co mówisz!- zamiast „Już dobrze. Już możemy wracać do domu”, powiedz „Byłeś dzielny! Teraz wracamy do domu.” – to niby niewielka różnica, a jednak pierwsze zdanie ma dla malucha negatywny wydźwięk
- nie wymuszaj na dziecku, by po przyjściu do domu natychmiast opowiadało o przedszkolu, gdyż to wywołuje stres. Poczekaj aż samo zacznie mówić.
- nie pytaj, co i ile zjadło, ale z kim i w co się bawiło.

POWODZENIA!!!
linia pozioma rozdzielajaca ogłoszenia

    ostania aktualizacja podstrony:
    22-09-2014 godz. 11:23
Copyright © 2007-2013    
Grzegorz Krucke    
linia pozioma rozdzielajaca stopke
Wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie materiałów zawartych na stronie: zdjęć, grafik, tekstów itp. bez zgody autora witryny jest surowo zabronione.
Fotografie zawarte na stronie są własnością ich autorów i chronione są prawem autorskim. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zabronione.